Roosterwijzigingen & meer

Begeleiding nieuwe collega's - coaching

Bij de werving en selectie van nieuwe docenten speelt de teamleider een belangrijke rol. Na benoe­ming en - indien mogelijk - tijdig voor het daadwerke­lijk functione­ren van de nieuwe docent, zorgt de teamleider (eventueel via de sectieleider) ervoor dat het nieuwe lid op de hoogte is van alle schoolspeci­fieke afspraken die in verband met zijn functioneren belangrijk zijn. Hij zorgt er tevens voor dat binnen een sectie een ervaren begeleider wordt aangewezen die zich - meer dan andere sectieleden - bezighoudt met een meer continue begeleiding van de nieuwe docent binnen het vak. Deze opvang staat los van de algeme­ne intro­ductie die door personeelszaken verzorgd wordt.


De Algemene onderwijsbond (Aob) heeft een website voor beginnende docenten: www.straksvoordeklas.nl