Gezonde Schoolkantine

We leven in een wereld vol overdaad. Juist daarom is het zo van belang dat jongeren leren dat gezond eten de normaalste zaak van de wereld is.  Helinium vindt een gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen belangrijk. We zorgen ervoor dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is.
Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en in de kantine kunnen zij dit kopen. 

Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. 
Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie. 
Daarnaast vinden er regelmatig gesprekken plaats met een aantal stakeholders in dezen, leerlingen, ouders.

Richtlijnen gezondere kantine

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.  We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.
Onze kantine heeft de basis:
De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan.
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten.
Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Visie

Helinium heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.

De kantine hanteert de drie uitgangspunten: 
1.  Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2.  Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
3.  Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten, We bieden flesjes water aan.

Met ingang van 9 oktober bieden we in het kader van ons beleid van de Gezonde Schoolkantine iedere dag vers fruit aan voor de leerlingen. Er komt een drietal displays bij de uitgiftepunten in beide gebouwen en ISK te staan om de leerlingen te stimuleren en zich vrij te voelen iedere dag weer vers fruit te pakken.Brochure Richtlijnen 
Eetomgevingen voor Scholen