Downloads en handige links

Downloads

* U kunt uw kind zowel per dag als voor langere tijd ziekmelden. Mocht uw kind tijdens de schooldag ziek worden kan hij/zij zich melden bij de verzuimcoördinator in het Leerlingloket.
**Na het invullen gelieve het document in te leveren bij de teamleider van de afdeling van uw kind. 

Handige links