Kick off project Technasium voor vwo 1 & havo 1

Het eerste echte project bij het vak O&O is gestart op woensdag 5 oktober voor vwo 1 & havo 1! Het betreft een speeltuin project in samenwerking met de Gemeente Hellevoetsluis. In de komende periode tot de kerstvakantie gaan de leerlingen bij het Technasium in groepjes aan de slag om een mooie presentatie, verslag en maquette te maken van hun ontwerp. Bij de eindpresentatie is de Gemeente Hellevoetsluis natuurlijk ook uitgenodigd om mee te beoordelen. Het project begint eerst met onderzoek doen naar materialen, geografische gegevens van deze wijk en alles in kaart te brengen waar behoefte aan is voor de doelgroep van de speeltuin. Na het onderzoek begint het ontwerp en maken ze de mooiste maquettes voor dit project. Ze hebben de beschikbare materialen en machines al leren kennen tijdens de vaardigheidslessen begin dit schooljaar. Met dit project leren de leerlingen van Technasium “Out of the box” te denken. Wij wensen hen veel succes.
Media
  • Foto kickoff Technasium
  • Foto denktank technasium