Docent PIE


Over Helinium:
Wij zijn een opleidingsschool voor leerlingen en voor docenten. Op een vooruitstrevende manier brengen we de leerlingen vanuit het basisonderwijs doorlopend naar het MBO. In de tussenfase gaan de leerlingen beroepenwerelden ontdekken en keuzes maken voor het vervolgonderwijs. Waar nodig staan wij voor maatwerk. Momenteel ontwikkelen we doorlopende leerlijnen binnen Helinium, maar ook naar buiten met het MBO. Door samen met het MBO te werken komt de leerling met een zachte landing op zijn/haar plek.

Over de afdeling:
Wij werken vanaf de onderbouw met VMBO-basis en -kader gerichte leerlingen. We leiden ze naar de bovenbouw PIE in een Doorlopende Leerroute (DLR) naar het MBO. De DLR start volgend jaar in een pilotfase en wordt gedurende het schooljaar verder uitgewerkt. Tevens ontvangen we mavoleerlingen voor het praktijkgerichte programma op onze afdeling. In de nabije toekomst gaan we ook groepjes leerlingen uit de Internationale Schakelklas (ISK) lesgeven.

Over het team:
Ons team bestaat uit een sectieleider, docenten en instructeurs. Als een team leiden we de leerlingen door de wereld van techniek. Het aanbod is voor 30% theoretisch en voor 70% praktijk. De leerlingen krijgen in een carrouselvorm in kleine groepen les. Je bent verantwoordelijk voor een groep en volgt deze nauwlettend. De resultaten houd je bij in ons systeem Elodigitaal en verwerk je in ons leerlingvolgsysteem SOM. Samen met het team bouwen we aan een gedegen afdeling en zorgen we voor het overdragen van techniek op een hoogstaand niveau.

.
Solliciteer via meesterbaan

Managementassistent/Directie secretaresse


De managementassistent verricht, onder de directe leiding van de rectoren, algemeen organisatorische, administratieve en beleidsondersteunende werkzaamheden.
We zijn op zoek naar een pro-actieve collega die zelfstandig en in teamverband kan werken. Ben jij de organisatorisch sterke collega die nauw samenwerkt met een team van betrokken collega's en hierdoor in de dagelijkse hectiek het overzicht houdt dan is dit de afwisselende job voor jou.
.
Een greep uit de veelzijdige werkzaamheden:

1. Verleent management-, en secretariële ondersteuning aan de directie door o.a.:
 •  indelen en bewaken van de agenda van de leden van de directie;
 •  naar eigen inzicht opstellen, registreren en controleren van in en uitgaande correspondentie conform huisstijlen
 •  administratief en organisatorisch (inhoudelijk) voorbereiden, notuleren van vergadering van het managementteam
 •  aanleggen, bijhouden en archiveren van werk- en vergaderdossiers ten behoeve van de directie
 •  uitzetten van activiteiten naar aanleiding van gemaakte afspraken en genomen besluiten en het volgen en bewaken  van de voortgang hiervan.
 • functioneel beheer van en ondersteuning bij diverse applicaties
 • samenstellen van managementinformatie
2. Verleent beleidsondersteunende werkzaamheden door o.a:
 • administratief, organisatorisch en inhoudelijk ondersteunen bij de beleidsontwikkeling;
 • leveren van een bijdrage aan het opstellen van de schoolgids en het jaarplan; 
 • in overleg, opstellen en bijhouden van de jaarplanning, het signaleren van knelpunten in de planning en het aandragen van afgewogen oplossingsvoorstellen.

Solliciteer via meesterbaan

Medewerker Decanaat

Helinium zoekt met onmiddellijke ingang voor 24 tot 32 uur per week een medewerker ter ondersteuning van het decanaat.
Werkzaamheden:
 
 • begeleiden van de leerling bij het oplossen van specifieke problemen die te maken hebben met de studie, het samenstellen van het vakkenpakket of loopbaankeuzes;  
 • waar nodig de overstapcoach of leerplicht inschakelen om leerlingen te begeleiden bij de overstap naar een nieuwe onderwijsomgeving.
 • adviseren over instroom in en doorstroming binnen de school en het bemiddelen bij eventuele problemen;
 • het tijdens de schoolloopbaan van de leerling verzamelen en bewaken van alle voor de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) relevante gegevens als deel van het leerlingvolgsysteem, zoals dat op school gehanteerd wordt;  (Keuzevak en Som)
 • beheren en invullen van het Intergrip-systeem om de overgang van leerlingen naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) te volgen
 • zorgdragen voor het afnemen van testen en de bespreking ervan;
 • ervoor zorgen dat aan het begin van elk leerjaar de mentoren beschikken over algemene klassikale voorlichtingsmaterialen over LOB-activiteiten; inrichten van Qompas
 • informeren van leerlingen, ouders en mentoren over specifieke vervolgopleidingen en beroepen; informatiemiddagen en open dagen
 • organiseren van excursies en uitstapjes ten behoeve van LOB
 • samenstellen van materiaal dat vakdocenten en mentoren kunnen gebruiken in het kader van de integratie van de OSB (oriëntatie studie en beroep) en de loopbaanbegeleiding in het geheel van de schoolactiviteiten; (Qompas)
 • toerusten van de mentoren op het terrein van de LOB

Solliciteer via meesterbaan