Aanmelden

Wat leuk dat je kiest voor onze school! Het aanmelden voor onze school gaat in principe via je basisschool. Maar je mag uiteraard altijd contact met ons opnemen. Als je je via je basisschool wilt aanmelden, dan vullen je ouders het aanmeldingsformulier in. Dit formulier geef je vervolgens aan je leerkracht. Die regelt het verder. 

Toelating

Na de aanmelding van de leerling beslist de toelatingscommissie over de definitieve plaatsing op onze school. Deze beslissing neemt de commissie op grond van het advies van de basisschool beschreven in het onderwijskundig rapport (OKR). Een nadere dossieranalyse, warme overdrachtsgesprek met de leerkracht van groep 8 en indien gewenst een intakegesprek met ouders en leerling kan onderdeel zijn van de procedure.

In geval van een specifieke onderwijsbehoefte of ondersteuningsvraag worden de specialisten van ons Intern ondersteuningsteam (IOT) om advies gevraagd.

Voor informatie over aanmeldingen kunnen je ouders contact opnemen met mevrouw Sheila Tingen-Roosen (e-mail).

Na je toelating 

Nadat je bent toegelaten tot onze school staat je een spannende tijd te wachten: je gaat van de basisschool af, je leert een nieuwe school kennen en gaat nieuwe vrienden maken.  

We vinden het daarom belangrijk dat je op een fijne, rustige manier kennismaakt met je nieuwe school en je nieuwe klas. Daarom nodigen we je voor de zomervakantie uit voor een introductiemiddag. Tijdens deze middag leer je hoe het gebouw in elkaar zit, ontmoet je jouw nieuwe klas en leer je jouw nieuwe mentor kennen.  

Na de zomervakantie begint een meer uitgebreide introductie. Tijdens de eerste dagen van de school leer je elkaar beter kennen door leuke activiteiten zoals excursies, sportmiddagen en spelletjes. Zo word jij samen met je nieuwe klasgenootjes helemaal klaargestoomd voor de start van je middelbare schooltijd.