Zoek & meer

Pestprotocol

Onze school streeft ernaar een veilige school te zijn voor alle leerlingen. Helaas worden op alle scholen kinderen gepest. Leerlingen worden er soms angstig, onzeker en verlegen van. Dit kan van invloed zijn op hun prestaties. In de lessen Leefstijl wordt door de mentor uitvoerig aandacht besteed aan dit vervelende verschijnsel.

 

Klik hier voor het pestprotocol.