Zoek & meer

Kiezen voor VWO

Kiezen voor VWO


Onze VWO-afdeling biedt een uitdagend profiel. Zo is er een keuze uit twee onderwijskundige stromingen met elk een eigen signatuur. Beide stromingen maken deel uit van onze sterke VWO-plus afdeling, waarbij het onderwijs is afgestemd op de vaardigheden die in deze eeuw van belang zijn, de 21e eeuwse vaardigheden.


Bij het samenstellen van onze leerformule hebben we naar vijf essentiële elementen gekeken:

- Uitdaging

- Betrokkenheid

- Vertrouwen

- Hoge verwachtingen

- Begrip


Twee onderwijsstromen

Tweetalige onderwijs (Engels)

Binnen deze onderwijsstroom worden meer dan 50% van de vakken in het Engels aangeboden. De stroom is sterk gericht op taalontwikkeling. Daarnaast maak je ook kennis met het vak Research en Design (Technasium). In de eerste 3 leerjaren van je VWO-opleiding neem je deel aan 6 projecten met een internationaal karakter. De verschillende uitwisselingsprogramma's die we jaarlijks ondernemen binnen het Erasmus+ project onderstrepen dat ons internationaliseringsproject goed ontwikkeld is.


Technasium

Binnen deze onderwijsstroom neemt het vak Onderzoek en Ontwerpen (Technasium) een belangrijke plek in binnen het curriculum. In de eerste 3 leerjaren van je VWO-opleiding neem je deel aan 12 projecten en vaardigheidstrainingen waarbij je kennismaakt met alle bèta-werelden.


Plus Programma

Het VWO-curriculum wordt voor een groot deel gevuld met de reguliere vakken, zoals dit in Nederland is voorgeschreven. Het onderscheidende karakter op Helinium is terug te vinden in ons aanbod van tweetalig onderwijs en het vak Ondezoeken en Ontwerpen (Technasium).


Dit aanbod, met daarnaast de mogelijkheid om vanaf leerjaar 2 VWO te kunnen kiezen voor het vak klassieke vorming (Latijn, Grieks) waarmee je een Gymnasiumdiploma kan behalen, draagt er toe bij at Helinium met recht kan spreken van een VWO Plus programma.


Op Helinium geven we de leerlingen optimaal de kans om verder door te groeien tot een betrokken maatschappelijk bewuste wereldburger.


Mocht je vragen hebbenm neem dan gerust contact op met de heer G. Lankhorst, teamleider VWO (e-mail)

TTO vergroot je wereld


Ben jij klaar voor een extra uitdaging en lijkt het je leuk om lessen in het Engels te krijgen? Schrijf je dan in voor TTO (Tweetalig Onderwijs). Je volgt meer dan 50% van je lessen in het Engels.


Je werkt dus hard aan je taalontwikkeling, maar ook aan je persoonlijke ontwikkeling en aan wereldburgerschap. Je zal deelnemen aan gave internationale projecten en je zal ook vaak op reis gaan!


Een extra goede beheersing van het Engels versterkt ook nog eens je algemene taalvaardigheid. Daarbij is de kans heel groot dat je Engels later nodig hebt bij je studie of in je werk. Zeker in onze regio, met de Maasvlakte en de haven van Rotterdam om de hoek, zijn een goede kennis van Engels en van de internationale samenleving erg handig.


Aan het einde van het derde jaar sluiten leerlingen TTO af met een Cambridge Examen, Cambridge Checkpoints. Dit is een internationaal erkend diploma.


Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met de heer H. Wempe, TTO coördinator (e-mail)