Roosterwijzigingen & meer

Kiezen voor VWO of HAVO

Kiezen voor VWO of HAVO

Binnen de VWO afdeling bieden we voor elke unieke leerling een passende uitdaging. Zo heeft een leerling bij de aanmelding de keuze uit drie onderwijskundige stromingen met elk een eigen signatuur.


VWO Plus (PGO)
(advies: vwo)

Binnen onze VWO Plus stroom staat het probleem gestuurd onderwijs centraal. Van oorsprong was het probleem gestuurd onderwijs alleen voorbehouden aan de universiteiten. Zo’n 14 jaar geleden heeft Helinium  dit prachtige, uitdagende onderwijskundige concept overgenomen. Met een paar aanpassingen is het ons gelukt om het PGO ook toegankelijk te maken voor het voortgezet onderwijs. Inmiddels maken bijna alle universiteiten in Nederland gebruik van deze onderwijsvorm. 

De leerlingen maken tijdens leerjaar 1 intensief kennis met deze onderwijsvorm. Zo krijgen de leerlingen twee PGO projecten aangeboden. Daarbij krijgen ze ondersteuning van speciaal opgeleide tutoren vanuit onze VWO bovenbouw. Vanaf leerjaar 2 wordt deze onderwijsvorm geïntegreerd aangeboden bij diverse vakken. Aan het eind van leerjaar 3 is het mogelijk de tutor cursus (Erasmus Universiteit) te volgen. De leerlingen werken met behulp van de negensprong (Verduidelijk begrippen en termen, Omschrijf de kern van het probleem, Bekijk het probleem van alle kanten, Orden alle mogelijke verklaringen en oplossingen, Formuleer de leerdoelen, Maak een activiteitenplan, Voer het activiteitenplan uit, Verwerk de informatie, Evalueer het product en het proces) aan een casus. 

In leerjaar 1 en 2 volgen alle leerlingen het vak onderzoek & ontwerpen. Tijdens de 6 projecten die zij krijgen aangeboden maken zij uitgebreid kennis met het Technasium. Na leerjaar 2 kan je kiezen of je met dit uitdagende vak wil doorgaan.  Verder kunnen de leerlingen deelnemen aan het Anglia programma. De leerlingen kunnen dan tegen een vergoeding extra lessen Engels volgen. Aan het eind van elke cursusperiode sluiten de leerlingen deze lessen af met een examen waarvoor ze een certificaat behalen.   

VWO (TTO)                                                                                           
(advies: vwo)                                                          

Als je voor de uitdaging kiest om deel te gaan nemen aan onze tweetalige onderwijs ga je meer dan 80% van de lessen in de Engelse taal volgen. In deze onderwijsstroom staat taalverwerving centraal. Waarbij het vak Europese Internationale Oriëntatie (EIO) de rode draad vormt binnen het 3 jarige TTO programma. De leerlingen maken uitgebreid kennis met de Engelse cultuur. Naast alle lessen op school gaan onze leerlingen natuurlijk ook naar Engeland toe om het geleerde in praktijk te brengen. Aan het eind van leerjaar 3 sluiten de leerlingen hun TTO programma af met een Cambridge English examen. In leerjaar 1 t/m 3 volgen alle leerlingen het vak onderzoek & ontwerpen (Technasium). Uiteraard worden de projecten in het Engels aangeboden.

 

 

VWO stroom
(advies havo-vwo of vwo)

De leerlingen in onze VWO stroom krijgen naast alle reguliere vakken extra ondersteuning voor de vakken Nederlands en Wiskunde. In leerjaar 1 en 2 volgen alle leerlingen het vak onderzoek & ontwerpen. Tijdens de 6 projecten die zij krijgen aangeboden maken zij uitgebreid kennis met het Technasium. Na leerjaar 2 kan je kiezen of je met dit uitdagende vak door wil gaan. Je zou er zelfs eindexamen in kunnen doen. Helinium is de enige in deze regio die Technasium aanbiedt. In de mooie technasiumwerkplaats kom je twee keer per week bij elkaar voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen.  Het bedrijfsleven levert echte onderzoeksopdrachten aan en is medebeoordelaar van het projectresultaat. Het project begint altijd met een lezing van een deskundige of een excursie om zelf je onderwerp in de praktijk te bekijken. De werkwijze van Onderzoeken en Ontwerpen sluit uitstekend aan bij de methodes die op het HBO en universiteit worden gebruikt.

   

Verder kunnen alle leerlingen deelnemen aan het Anglia programma. De leerlingen kunnen dan tegen een vergoeding extra lessen Engels volgen. Aan het eind van elke cursusperiode sluiten de leerlingen deze lessen af met een examen waarvoor ze een certificaat behalen.

Voor alle drie de stromingen is het mogelijk om in leerjaar 1 en 2 op de vrijdagmiddag een extra vak te volgen. Het gaat daarbij om de vakken; Theaterklas of Sportklas. Leerlingen volgen 3 periodes lang 2 uur per week extra lessen op het gebied van Theater of Sport. Bij de sportklas maken de leerlingen kennis met allerlei sporten die in de regio worden aangeboden. De leerlingen van de theaterklas gaan actief voorstellingen bezoeken en werken toe naar een eindpresentatie.  

 

 

Gymnasium

In leerjaar 2 kunnen alle leerlingen binnen de VWO afdeling voor het vak Latijn/Grieks kiezen. Hiermee houden ze de mogelijkheid open om een Gymnasium diploma te halen.  De leerlingen volgen dan van leerjaar 2 tot en met 6 de lessen Latijn, in leerjaar 3 Grieks en in de bovenbouw klassieke culturele vorming (KCV). Je doet dan uiteindelijk examen in Latijn.

Na leerjaar 3 komen alle drie de stromingen bij elkaar. De leerlingen kiezen na leerjaar 3 voor een profiel (Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij). Tijdens het hele leerproces vanaf leerjaar 1 t/m 6 heb je als leerling een mentor. Deze mentor vormt je aanspreekpunt binnen school en zal je zoveel mogelijk ondersteunen. Dit loopt van welbevinden tot loopbaan oriëntatie. Je kan dus altijd bij je mentor terecht voor ondersteuning. Je  mentor is de belangrijkste persoon binnen de school.

 

Kiezen voor HAVO

De HAVO lijkt veel op het VWO, alleen duurt de HAVO 5 jaar in plaats van de 6 jaar van het VWO. Belangrijk is dat ook in de HAVO in het eerste leerjaar het vak Onderzoeken en Ontwerpen, oftewel het Technasium, wordt aangeboden. En ook bij de HAVO kan je in dat vak afstuderen.

Daarnaast kan je ook voor Business, de Sport- en Theaterklas, Anglia en machineschrijven kiezen. Dus ook volop mogelijkheden voor talentontwikkeling binnen onze HAVO.