Zoek & meer

Kwaliteit

Helinium haalt het beste uit de leerling naar boven en geeft talent kans om zich te ontwikkelen.

Helinium richt zich op het realiseren van onderwijs en begeleiding met een maximaal resultaat. Maar tegelijk willen we ook leerlingen en hun ouders kansen blijven bieden als een vlotte doorstroming naar een hoger leerjaar of hogere afdeling niet 100% zeker is. Dit kan voor een dilemma zorgen, want een strenge selectie is op zich veiliger voor de gewenste schoolresultaten. Soms ontwikkelt een leerling zich later en daarom zijn wij terughoudend met afstroom. We stellen daarom hoge eisen aan de leerlingen, zo krijgt het talent dat in ieder kind aanwezig is een kans zich te ontwikkelen. Overleg met ouders over huiswerk maken,  gedrag, werkhouding en  motivatie is daarbij erg belangrijk. 

In de bovenbouw HAVO en VWO kunnen leerlingen deelnemen aan een intensief examentrainingsprogramma.

Voor VMBO-4 leerlingen die willen doorstromen naar HAVO-4, start al voor de zomervakantie een bijspijkerprogramma.

Onze werkwijze om de kwaliteit hoog te houden en te verbeteren.

Helinium heeft verbeterdoelen opgesteld in Plannen van Aanpak. De evaluatie van deze Plannen van Aanpak per afdeling leiden vervolgens tot nieuwe plannen voor het daarop volgende schooljaar. Wat een goed effect heeft wordt geborgd. Bij het opstellen en evalueren van de plannen van aanpak spelen de analyse van de Citotoetsen, Cum Laude, Vensters voor Verantwoording, tevredenheidsmetingen onder leerlingen, ouders, eigen personeel en toeleverend basisonderwijs een belangrijke rol. Speerpunt is het ontwikkelen van het ‘opbrengstgericht werken’ bij alle personeelsleden door bewustmaking, scholing en resultaatafspraken. Met leerlingen worden ambitieafspraken gemaakt.

 

Het oordeel over de kwaliteit van Helinium kunt u vinden op de site van onderwijsinspectie: http://www.onderwijsinspectie.nl/

 


Elk jaar voert Helinium tevredenheidsonderzoeken uit bij ouders/verzorgers en bij leerlingen via Kwaliteitsscholen als onderdeel van het systeem voor kwaliteitszorg. Wij willen graag weten hoe u/jij over school denkt, zodat wij met behulp van die informatie de kwaliteit van onze school verder kunnen verbeteren. Uw en jouw mening doen er dus toe!

Gelukkig hebben we veel ouders die ons bij problemen, maar ook voor complimenten, direct benaderen, dat waarderen we zeer.


Tevredenheidsonderzoek 2019, voor leerjaar 3 staat open tot 30 april 2019.

Er volgt nog een mail met uitleg aan de ouders/verzorgers.


www.kwaliteitscholen.app/link/o


 Voor de leerlingen geldt dat je wordt geinformeerd via de mentor (vanaf maandag 1 april) en je krijgt in de klas de codes.

- Je scant de QR-code met de scanner op je mobiel. Je kunt het onderzoek direct via jouw mobiel invullen.

Of

-Je logt in via www.kwaliteitscholen.app/link/o en vult de invulcode en validatiecode in.

Invullen kan via mobiel of computer.