Roosterwijzigingen & meer

Ouderraad

Wat doet een ouderraad?

De ouderraad heeft een adviserende functie naar de school (gevraagd of ongevraagd). Er wordt in principe 6 keer per schooljaar vergaderd in de avonduren; hier zijn – in principe – alle ouderraadsleden bij aanwezig en een directielid. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken.

 

De ouderraad beheert de ouderbijdrage die elk schooljaar door ouders/verzorgers betaald wordt. Deze bijdrage wordt zo school breed mogelijk verdeeld, zodat zoveel mogelijk leerlingen op een bepaald moment tijdens hun schoolperiode hier plezier van hebben. Vanuit het ouderfonds worden bijdragen gegeven aan culturele activiteiten, het kerstgala, jaarboeken voor examen leerlingen, squarecaps voor de geslaagde leerlingen en overige uitgaven.

Onder overige uitgaven vallen alle verzoeken welke ingediend worden bij de ouderraad. De raad neemt per verzoek een weloverwogen beslissing. Afgelopen jaren is bijvoorbeeld geld uitgegeven aan Mission Olympics, een bijdrage voor de verzorging van de dieren in het biologielokaal van het technisch paviljoen. Een bijdrage ten behoeve van versieringen voor thema disco’s, digitale klokken in de klaslokalen, 8 camera’s + statieven ter ondersteuning voor de vakken PGO (probleemgestuurd onderwijs) en de beeldend kunstvakken en een radio voor techniek.

  

De ouderraad is betrokken bij diverse activiteiten op school zoals:

 • Diploma-uitreiking

 • Open Dag

 • En is ook het klankbord voor het management van de school.

   

  Iedere ouder of verzorger van een leerling op het Helinium kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad.

  Op de schoolsite geeft de ouderraad uitleg over de uitgaven en activiteiten van het afgelopen jaar.

   

   

  Ook enthousiast om de ouderraad te versterken, of heeft u vragen, suggesties? Mail dan naar: ouderraad@helinium.nl  

Leden Gezocht! download pdfDe Ouderraad bestaat uit:

 

Mevr. R. Groenendaal (voorzitter)

Mevr. N. Weeda-Wildgrube (secretaris)

Mevr. F. de Bruin
Mevr. C. Janson-Erdmann

Mevr. G. Vijfhuizen

Mevr. S. Pieters

Mevr. B. Snoek

Dhr. R. Ramlakhan

 

 De begroting


Het Jaarverslag 2016-2017