Roosterwijzigingen & meer

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. In de MR zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben worden aan de MR voorgelegd.

 

De samenstelling van de MR:


Personeelsgeleding:           

Mevr. I. Weijgand-Drabbels  (voorzitter)         

Drs. P.J.J. Postema (vice-voorzitter, penningmeester)               

Dhr. E. Vreeling (secretaris, en afgevaardigde GMR)                                             

Mevr. E. Oosterberg                                          

Mevr. I. Postema    

Dhr. N. BlomOudergeleding:

Mevr. A. Julien
Leerlinggeleding:


Luc Stoppelenburg

Ian Tieman