Roosterwijzigingen & meer

Inspectie VO

U kunt uw vraag stellen aan Informatie Rijksoverheid via 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur).

 

Ook kunt u de inspectie per e-mail bereiken. U kunt de website van de Inspectie VO raadplegen voor het contactformulier  (http://www.onderwijsinspectie.nl/contactformulier).

Hebt u een klacht? Lees de informatie over de afhandeling van klachten.

 

Vertrouwensinspectie

Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs. Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik en seksuele intimidatie. Ieder bevoegd gezag van een school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor klachten over leraren, directie en anderen die aan de school contractueel verbonden zijn. Ook als niet meteen duidelijk is of sprake is van strafbare feiten dient de vertrouwensinspecteur ingeschakeld te worden voor overleg. Onderwijsinstellingen en ook leerlingen kunnen eveneens contact opnemen met een vertrouwensinspecteur als zich situaties van ernstig fysiek en geestelijk geweld hebben voorgedaan. De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten aan de bestaande aandachtsgebieden toe te voegen signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. Net als bij de andere onderwerpen fungeert de vertrouwensinspecteur ook voor de meergenoemde signalen als aanspreekpunt.

 

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31(0)30 670 60 01.