Zoek & meer

Veiligheid

De schoolleiding is verantwoordelijk voor de veiligheid en arbozaken. De beveiliging  wordt op Helinium gecoördineerd door de heer H. Handstede. 

Melden incidenten, AG&SI

Incidenten, agressie, geweld en seksuele intimidatie (AG&SI) moeten aan de heer Hanstede gemeld worden (e-mail)). Indien het incident van vertrouwelijke aard is,  kan melding gemaakt worden bij de vertrouwenspersoon, mevrouw A. Stolk (e-mail) of bij het IOT (Intern Ondersteuningsteam), mevrouw S. Tingen (e-mail)

Bij afwezigheid van de heer Handstede, kunt u contact opnemen met de rector, de heer R.A.J. van Tergouw (e-mail).

Indien er geen beroep gedaan kan worden op de vertrouwenspersoon, wordt bureau slachtofferhulp, GGD of een ander vergelijkbare organisatie ingeschakeld.

 

Hieronder kunnen belangrijke documenten gedownload worden.