Zoek & meer

Schoolkosten

Schoolkosten


Helinium is een openbare school. Wij vinden dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Bij het organiseren van onze buitenschoolse activiteiten kijken we altijd kritisch naar de kosten, of het nu gaat om een schoolreis, buitenlandse excursie of bedrijfsbezoek. Wij willen dat onze leerlingen in de gelegenheid zijn om aan alle activiteiten deel te nemen. Helinium is er voor álle leerlingen.


Bent u niet in de gelegenheid om een activiteit te betalen? Of is het bedrag in een keer te hoog? Dan maken we aparte afspraken met u. Schroom vooral niet en mailt u gerust de teamleider van de afdeling van uw zoon of dochter.

 

e.vanderhooven@helinium.nl         -Vakcollege Techniek

m.kuipers@helinium.nl                -      Vakcollege Mens & Dienstverlenen

m.stoppelenburg@helinium.nl      -      mavo

m.vansorgen@helinium.nl             -      havo

g.lankhorst@helinium.nl               -      vwo