Zoek & meer

Brieven van de rector


Schooljaar 2020/2021


Brief van de rector betr. 'Nieuwe uitdagingen: de 1,5 meter maatregel en een langere lockdown' aan ouders (14 januari)


Brief van de rector betr. 'Beleid Helinium bij de nieuwe lockdown' aan leerlingen (15 december)

Bijlage "Advies voor tijdens de  periode van 'onderwijs op afstand'"

Brief van de rector betr. 'Beleid Helinium bij de nieuwe lockdown' aan ouders (15 december)


Brief van de rector betr. 'Hoop' (11 december)


Brief van de rector betr. 'Goed bezig!' (6 novemer)


Brief van de rector betr. 'Vakantie'  + bijlage Mondkapjes protocol (16 oktober)


Brief van de rector betr. 'Update' (2 oktober)


Brief van de rector betr. 'Corona update' (24 september)


Brief van de rector betr. 'We zijn op weg' + bijlage Protocol van de sociale partners: Volledig openen van voortgezet onderwijs ( 11 september)


Brief van de rector betr. 'Een bijzondere start' + bijlage corona protocol 'We gaan weer beginnen' (28 augustus)