Roosterwijzigingen & meer

Technasium

Nieuwe medicijnen ontwikkelen, steden en hun omgeving inrichten, meubels of handige apparaten ontwerpen, het milieu onderzoeken en verbeteren, dat zijn aansprekende voorbeelden uit de wereld van de techniek. Er zijn voor ons leven nog zoveel meer uitdagingen te bedenken waar we ideeën en oplossingen uit de techniek voor nodig hebben.

 

Daar kun jij heel goed in worden als je de projecten van het Technasium kiest. Dat kan in VWO Plus, in VWO en HAVO, van de brugklas tot het eindexamen. Helinium is een van de scholen in Nederland die het Technasium mogelijk maken en zo de kenniseconomie stimuleren.

 

Is het Technasium ook voor meisjes?

Raar maar waar...meisjes zijn goed in de bètavakken, maar geloven dit zelf niet. In een internationaal onderzoek is dit naar voren gekomen. Om een interessante studie in bèta of techniek te gaan volgen, moet je je over die onzekerheid heen zetten. Ontdek je talenten en blijf bij je ideaal. Want techniek is té leuk om alleen aan jongens over te laten!

 

O&O heten de projecten die je doet:  Onderzoeken en Ontwerpen. 

Tijdens projecten van zeven weken kom je twee keer per week bij elkaar in een werkplaats, laboratorium of onderzoeksruimte. Je werkt in kleine groepjes samen aan een project. Je ontwerpt en bouwt bijvoorbeeld een schaalmodel van een energiezuinig huis. Ook ga je samen nadenken over vragen als: wat is er buiten ons zonnestelsel? Hoe komen vlinders aan hun kleuren? Bij elk project neem je ook een kijkje in de praktijk. Aan het eind van het project presenteer je het resultaat.

 

Op Helinium is een groot deel van de Technasium-projecten Engelstalig.

 

In de brugklassen VWO PLus en VWO/HAVO maak je in twee projecten van acht weken kennis met de aanpak en mogelijkheden van het Technasium. Zoals bij elk vak op VWO en HAVO krijg je gewoon cijfers die meetellen. Ook moet je elkaar beoordelen op samenwerking, initiatief en inzet. Vanaf leerjaar 2 kies je echt voor het Technasium. Dan komen de bètavakken en techniek samen in vier projecten per jaar.  Het Technasiumvak O&O, Onderzoeken en Ontwerpen, sluit je af in 5-HAVO of 6-VWO met een schoolexamen.

 

Het Technasium zit vol met uitdagingen

die je samen in projecten onderzoekt en waarvoor je ontwerpt. Hoe ziet bijvoorbeeld jouw huis in de toekomst eruit? Van welke materialen is het gemaakt? Ga je zelf schone energie opwekken? Kun jij later oud worden en toch gezond en fit blijven? Een ding is zeker: meisjes en jongens in de bètawereld en techniek bedenken de oplossingen voor de wereld van morgen.


https://www.technasium.nl/wat-het-technasium