Roosterwijzigingen & meer

iEducation: onderwijs met nieuwe media

Dat onze maatschappij digitaliseert, merken we overal om ons heen. Vooral op het gebied van computers, automatisering en internet willen jongeren de nieuwste ontwikkelingen volgen.

Het onderwijs op Helinium sluit hierop aan door met ICT (informatie- en communicatie-technologie) leerlingen bezig te laten zijn met de uitdagingen van nieuwe media voor het actief vergroten van kennis en inzicht. 

De ervaringen met iPads in de lessen zijn positief

Media-savvy: skills, tools & interests

De Amerikaanse ICT-technologie veroverde de wereld. We zien dat zelfs in onze taal terug: wie gebruikt nog een Nederlands alternatief voor e-mail of website? Maar waar het nu vooral om gaat, is dat leerlingen optimaal inzicht ontwikkelen in de mogelijkheden van nieuwe media. Van computervaardigheden tot leermiddelen als iPad en laptop en van bewust omgaan met internet en social media tot informatica als eindexamenvak.

 

Pilot met iPad en Macbook Air

Individuele leerlingen werken in onze lessen al met laptop of iPads. Hun ervaringen zijn positief: het werkt handig en is overzichtelijk. Bovendien zijn de gemaakte opdrachten snel terug te vinden. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat je het materiaal niet lukraak opslaat, maar eerst een goede mappenstructuur opzet.

 

Helinium doet een aantal klassikale pilots voor gebruik van de iPad en pilots voor de Macbook Air. De iPads en Macbooks blijven na de lessen op school; in speciale kluisjes worden ze opgeladen voor de volgende dag. Het zijn kwalitatief sterke hulpmiddelen (devices) die prima passen in onze concepten voor onderwijs op topniveau. Er komt steeds meer digitaal lesmateriaal van hoge kwaliteit beschikbaar; daarnaast zijn er bij alle vakken opdrachten die digitaal ingeleverd en uitgewisseld moeten worden.

Met een beperkte bijdrage voor gebruik van de iPad of Macbook Air werken leerlingen drie jaar met hun 'eigen' iPad of Macbook.Na drie jaar verstrekt de school een nieuw exemplaar; de gebruikte iPad of Macbook kan tegen de restwaarde worden aangeschaft.


ELO: elektronische leeromgeving 

Veel lesmethodes werken met ondersteunende websites waar leerlingen extra opdrachten en informatie vinden. Ook in onze leslokalen, mediatheek en computerlokalen voeren leerlingen digitaal opdrachten uit: van wiskunde tot geschiedenis of Nederlands, van zoeken op internet tot technisch tekenen of websites bouwen.

Al het digitale materiaal komt op een overzichtelijke manier bij elkaar in ELO: de elektronische leeromgeving. Hiervoor gebruikt Helinium de mogelijkheden van It’s learning. Alle leerlingen kunnen zich met hun mailadres aanmelden bij ELO. Docenten ontwikkelen op ELO voor hun vak digitale klaslokalen. Daar vinden de leerlingen alles wat ze nodig hebben: van dagelijks huiswerk tot projecten en van oefentoetsen en examens tot studieplanners en een berichtenbord.
Ook voor wie een les heeft gemist of juist vooruit wil werken, biedt de elektronische leeromgeving extra mogelijkheden.


Digitale examens en trainingen

De afgelopen jaren is het aantal digitale examens en toetsen al flink toegenomen. Voor diverse eindexamens verstrekt CITO het digitale materiaal. Zo is het examen Kunst Algemeen (Kua) voor havo en vwo voorzien van beeld- en geluidsfragmenten. Voor dyslectische leerlingen op alle afdelingen zijn examens digitaal beschikbaar, voorzien van gesproken teksten.

In het vmbo werken docenten techniek al jaren met zelfontwikkelde toetsen die leerlingen inzicht bieden in hun kennis en lesstof die nog herhaald moet worden. Met digitale VCA-trainingen voor een landelijk veiligheidscertificaat halen deze vmbo'ers zelfs de hoogste score van Nederland.

Voor alle leerlingen biedt Helinium toegang tot Nedercomweb: training in spelling, grammatica en lezen voor een optimale taalbeheersing, waar en wanneer je maar wilt.

 

Meer informatie:

Brochure Competenties Mediawijsheid