Zoek & meer

Burgerschapsvorming

Burgerschap, internationalisering en wereldburgerschap


Helinium vormt leerlingen voor de samenleving van vandaag en morgen.

Om als volwaardig Europees burger te kunnen participeren in de hedendaagse en toekomstige samenleving is het van belang kennis te hebben van deze samenleving en vaardigheden te ontwikkelen om te particperen binnen de Europese samenleving. Schoolbreed schenkt Helinium met diverse lessen en projecten daar aandacht aan.