Roosterwijzigingen & meer

Resilians

Resilians

 

Resilians vergroot de veerkracht van mensen in organisaties.


De dienstverlening draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en biedt ondersteuning om optimaal te blijven functioneren in uitdagende omstandigheden. De Personal Coaching Service van Resilians komt tegemoet aan de groeiende behoefte van werknemers aan personal coaching.

Met deze dienstverlening hebben rechthebbenden rechtstreeks en anoniem toegang tot een personal coach. Onze personal coaches bieden ondersteuning bij persoonlijke vraagstukken op het gebied van werk en privé. Ook buiten kantoortijden en in het weekend.

 

Helinium beoogt door middel van de Resilians in het bijzonder het welzijn van haar werknemers te bevorderen. Door preventieve maatregelen kan het ziekteverzuim beperkt worden.

 

Alle werknemer die voor Helinium werkzaam zijn kunnen, zonder kosten, gebruik maken van het Resilians. Tevens kunnen de gezinsleden van de werknemers gebruik maken van Resilians. Contact met Resilians wordt gemaakt zonder tussenkomst van de school.

 

Resilians biedt advies- en counselingdiensten voor alle vragen die u bezighouden; vragen waarvoor een oplossing voor u van belang is, zoals over;

 • Financiën (levensonderhoud, studiekosten, schulden, alimentatie, etc.)

 • Juridische zaken (contracten, huisvesting, scheiding, arbeidspositie, etc.)

 • Relaties (familie, werk, partner, vrienden, etc.)

 • Gezin (opvoeding, studie, geweld, drugs, verslaving, etc.)

 • Werk (loopbaan, werkdruk, burn-out, arbeidsverhoudingen, etc.)

 • Persoonlijke zaken (gezondheid, pesten, rouw, verslaving, etc.).

   

  Resilians voert deze advies- en counselingdienst uit op verzoek van Helinium. Deze organisatie is onafhankelijk en houdt zich aan de geheimhoudingscodes zoals die gelden voor medische beroepsgroepen. Derhalve zal Resilians nooit zonder toestemming persoonlijk herleidbare gegevens ter beschikking stellen aan derden. Resilians stelt aan Helinium uitsluitend anonieme statistische gegevens over het gebruik van de diensten ter beschikking. Dit ten behoeve van beleidsinformatie en productontwikkeling. Deze gegevens zijn op geen enkele wijze in strijd  met de individuele geheimhoudingscodes of privacyvoorwaarden.

   

  Bij de ontvangst van de Resilians-kaart treft u een overzicht aan van de diverse diensten die Resilians biedt. Tevens ontvangt u via Helinium regelmatig een nieuwsbrief van Resilians.

   

  Voor verdere informatie kunt u naar http://www.resilians.nl