Roosterwijzigingen & meer

Personeel en Organisatie

Dit onderdeel bevat informatie die alleen gericht is op personeelszaken. In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie omtrent vacatures en arbeidsvoorwaarden.

 

Op Helinium hebben wij een personeelsafdeling. Deze afdeling bestaat uit:


-         Mevrouw S. Hamann-Streefland             Senior PSA

-         Mevrouw A.N. Berghegen                       Medewerker PSA

 

Indien u vragen of problemen heeft omtrent personeelsaangelegenheden, kunt u terecht in kamer H1.06 op onze locatie aan de Fazantenlaan 1 te Hellevoetsluis (tel. 0181 – 316488).

 

Op Helinium zijn wij verplicht ons te houden aan de Onderwijs CAO en aan de CAO Voortgezet Onderwijs.  Aan de hand van de CAO passen wij de diverse regelingen die voor ons van toepassing zijn toe.

 

In het volgende  willen wij enkele belangrijke regelingen kort weergeven.

 

Tevens geven wij een korte schets van instanties waarmee wij werken om een beter arbeidsklimaat te creëren.

 

Secundaire Arbeidsvoorwaarden:

-         Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan (IPAP)

-         Verklaring omtrent gedrag

-         Reiskostenvergoeding

-         Tankpasjes

-         Resilians

-         Begeleiding nieuwe collega’s à coaching

-         Personeelskamer

-         Personeelsbijeenkomsten