Zoek & meer

Met speciale aandacht

Een veilige en gezellige schoolomgeving vinden we heel belangrijk. Helinium is een openbare scholengemeenschap. Dat willen we ook laten zien in de manier waarop we met elkaar omgaan, zoals in respect voor mens en omgeving. Elke leerling moet zich bij ons thuis kunnen voelen.
We stellen ook huisregels waaraan leerlingen zich moeten houden. Zo mag je op Helinium niet roken en drinken, ook niet in de bovenbouw.


Vijf kleine teams...

vormen voor hun klassen een eigen afdeling in een van de drie fraaie schoolgebouwen van Helinium. In elk team hebben de leerlingen les van een klein team vertrouwde docenten. Naast je mentor is ook de teamleider een bekende contactpersoon voor jou en  je ouders.


De indeling van Helinium:

  • Witte gebouw:  VWO, HAVO en MAVO
  • TPH1: VMBO b/k, Vakcolleges Techniek en Mens & DienstverlenenHelinium gaat voor de mooiste resultaten.We stimuleren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Maar het is logisch dat niet alles vanzelf goed gaat. Misschien merk jij dat ook wel eens. Je docenten leggen hun vak zo goed mogelijk uit en geven vaak extra lessen aan leerlingen die daar behoefte aan hebben.


In het speciale ondersteuningsteam...

hebben we deskundige mensen die je kunnen helpen. De mentor bekijkt eerst wat hij/zij zelf voor je kan doen. Als het nodig is, bespreken we dan in het ondersteuningsteam aan welke hulp je het meest kunt hebben. De leerlingen op Helinium zijn vertrouwd met de counselors (raadgevers) en leerlingbegeleiders van het ondersteuningsteam. Het is ook fijn dat je bij deze mensen vaak even kunt binnenlopen om je verhaal te doen of je vraag voor te leggen.


In de taalwerkplaats...

kunnen leerlingen terecht met dyslexie of taalproblemen. Je vindt daar veel oefenmateriaal en krijgt individuele ondersteuning.


Wat wil je later worden?

Vaak weet je dat nog niet als je in de brugklas zit. Maar een slimme keuze voor de toekomst is wel belangrijk. Waar ben je goed in en wat vind je leuk? Welke opleidingen met welke vakken horen bij een beroep of sector? Daar weten onze schooldecanen alles van. Samen met je ouders krijg je al vanaf de brugklas alle informatie die nodig is om een goede keuze te maken voor het juiste schooltype, vakkenpakket en de vervolgopleiding. Ook bedrijfsbezoeken en stages zijn voorbeelden van het uitgebreide keuzebegeleidingsprogramma op Helinium.