Roosterwijzigingen & meer

Bestuur

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Spijkenisse hebben met ingang van 1 maart 2006 het bevoegd gezag over de scholen voor openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten/Rozenburg overgedragen aan het bestuur van een stichting die per dezelfde datum is opgericht. Het ging om in totaal zes scholen: het Maerlant College en De Schakel in Brielle, HELINIUM in Hellevoetsluis en De Ring van Putten, De Eilanden en De Sluis in Spijkenisse.


Het betrof een bestuurlijke fusie, niet een fusie van scholen. De nieuwe organisatie draagt de naam “Onderwijsgroep Galilei”, naar de geleerde die “de ruimte de ruimte gaf” en die bij uitstek open stond voor nieuwe ideeën. 

Behoud van de eigenheid van de afzonderlijke scholen, samenwerken op basis van vertrouwen en resultaatgerichtheid, zijn een paar van de uitgangspunten. 

Een aantrekkelijke onderwijsorganisatie is ontstaan, met zo’n 5.000 leerlingen en 550 medewerkers. Het nieuwe bestuur verwacht door de fusie beter in staat te zijn de belangen van het openbaar voortgezet onderwijs in de regio te behartigen. Het bestuur is van mening dat àlle leerlingen in de regio binnen het aanbod van de eigen organisatie een passende school moeten kunnen vinden. De nieuwe organisatie staat onder meer een onderlinge uitwisseling van deskundigheid voor, een goed werkgeverschap en een gezamenlijke opvang van de financiële risico’s.

Met ingang van 1 augustus 2011 is de inrichting van het bestuur enigszins gewijzigd: sinds die datum is er sprake van een eenhoofdige Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

 

Bestuurskantoor Onderwijsgroep Galilei:

Theemsweg 61

Postbus 121

3200 AC  Spijkenisse

Telefoon: 0181–650955

Fax: 0181-611303
wnd. bestuurder:  dhr. P. Slier

 

Klik hier voor de website van Onderwijsgroep Galilei.