Zoek & meer

Project Buiten de Grenzen

Buiten de Grenzen Helinium

Buiten de Grenzen Helinium

Informatie  voor ouders en leerkrachten 

Buiten de Grenzen Helinium is het excellentieprogramma dat i.s.m. Stichting Primo VPR in 2011 tot stand is gekomen. 


Op 16 november 2020 is de informatie-avond.

Tijd: 19.00-21.00 uur