Roosterwijzigingen & meer

Waarderingsonderzoek voor ouders en leerlingen leerjaren 1 en 3

05 april 2018
(herinnering) Wij zijn benieuwd naar uw mening! Elk jaar voert Helinium tevredenheidsonderzoeken uit bij ouders/verzorgers en bij leerlingen via Kwaliteitsscholen als onderdeel van het systeem voor kwaliteitszorg. Wij willen graag weten hoe u over school denkt, zodat wij met behulp van die informatie de kwaliteit van onze school verder kunnen verbeteren. Uw en jouw mening doen er dus toe!

Gelukkig hebben we veel ouders die ons bij problemen, maar ook voor complimenten, direct benaderen, dat waarderen we zeer. Maar het zou ons toch helpen als meer ouders/verzorgers die niet de behoefte voelen ons te benaderen, toch de moeite nemen hun waardering, dan wel verbeterpunten, mee te geven in het onderzoek, Het onderzoek staat open t/m 30 april. (zie uw e-mail van begin februari voor login en wachtwoord) Het onderzoek bestaat uit 45 stellingen. Het duurt ongeveer 10 min.  Het onderzoek is anoniem.


Het onderzoek kan worden ingevuld door middel van de onderstaande link.

tevredenheidsonderzoeken


Bij voorbaat onze dank.