Roosterwijzigingen & meer

Geen aanmelding meer mogelijk voor bepaalde afdelingen

12 april 2019
Helaas zijn er op dit moment geen aanmeldingen meer meer mogelijk voor: • mavo-1 in het huidige schooljaar (2018-2019) •mavo-2, PIE 3k en havo-3 in het schooljaar 2019-2020.