Zoek & meer

Brief van de rector betr. 'Hoop'

11 december 2020
De donkere dagen voor de Kerst vragen in deze bijzondere tijden veel van ons allen. Hoewel er enig perspectief is op een terugkeer naar een “normale situatie” na de zomer van volgend jaar, zijn we voorlopig nog niet van het virus en de gevolgen daarvan, af. Als school begrijpen we dat ook in de thuissituatie de gevolgen vaak merkbaar zullen zijn. Zoals u als ouders en verzorgers begrijpt dat we als school onze uiterste beste doen het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen. We constateren dat de lesuitval in sommige klassen op dit moment hoog is. Dit is louter het gevolg van een enkele vacature die we gewoon niet vervuld krijgen, en uitval van enkele docenten vanwege ziekte. Ook hebben we van een medewerker afscheid moeten nemen op disciplinaire gronden. Het vinden van vervangers kost tijd en leidt tot roosterwijzigingen. En dus tot meer tussenuren voor leerlingen. Meer dan we wensen. Maar er zijn voldoende mogelijkheden voor leerlingen om in alle rust met het huiswerk aan de s

Op maandag 4 januari vanaf 8.15 uur geen studiedag, maar tot 13.30 uur wordt een gewone lesdag geprogrammeerd. Ook vrijdag 18 december zal een gewone lesdag zijn. Aan de MR is voorgelegd om ook de Helinium-weken in februari en april zoveel mogelijk als reguliere lesweken te gaan gebruiken. Onze leerlingen hebben het nodig! Gelukkig geen drie weken kerstvakantie!

Leerlingen waarbij vele na het lange voorjaar toch al veel moeite hebben om de draad weer op te pakken en gemotiveerd met hun schoolwerk bezig te zijn. Opgelopen achterstanden bij een deel van de leerlingen die we graag willen wegwerken. Dat gaat vaak heel goed, maar niet altijd. Ook op Helinium constateren we dat net als in het gehele voortgezet onderwijs in Nederland, dat de resultaten minder zijn dan in december 2019. We hebben ze goed in beeld. Mentoren, docenten en ook u als ouder bent bekend met de stand van zaken. Voor zoon of dochter is vaak een compliment op zijn plaats. En waar dat niet het geval is zullen extra inspanningen geleverd moeten worden. Met een 45 minuten rooster (welke positief door leerlingen en ouders wordt gewaardeerd) is daar ook tijd voor na de schoollessen.


Naast de extra ondersteuning in het kader van de Herfstschool, extra individuele begeleiding door Studiecentrum Oostvoorne, SMART-coaching en OLC-plus op THP, is er meer:

Helinium heeft sinds de eind oktober het aantal Helinium-uren voor alle (!)  leerlingen uitgebreid. We merken dat dit ondanks meldingen hierover, toch nog niet voor alle ouders voldoende duidelijk is geworden. Voor vakinhoudelijke ondersteuning of verrijkingslessen was al op dinsdagochtend het 1e uur de mogelijkheid voor leerlingen om zich in te schrijven voor een Helinium-uur. Dat is eind oktober uitgebreid met extra Helinium-uren op maandag en woensdag het 8e uur en het 9e uur.

Leerlingen mochten hier tot op heden zelf voor kiezen want het zijn vrije keuze-uren, maar bij achterstanden (of vakken) kan de mentor of vakdocent dit ook voor een leerling verplicht stellen. Sowieso hebben mentoren tijdens de mentorlessen en/of individuele gesprekken de leerlingen gestimuleerd om zich voor minimaal 1 Helinium-uur in te schrijven. Maar bij een aantal leerlingen lijkt toch meer nodig. Docenten en mentoren hebben hier een taak, maar als ouder of verzorger meekijken helpt ons wel.


We zijn voornemens om bij een cijfer lager dan een 5.0 dit te gaan verplichten! Zou u dit ook van uw kant willen doen en de optie van inschrijven voor een Helinium-uur met uw zoon of dochter bespreken? Soms staat er een reguliere les op een van deze Helinium-uren, maar dat zal zeker niet in alle situaties het geval zijn. Soms moet een leerling een lesuur wachten, wanneer hun lessen voor die dag voorbij zijn. Maar de school beschikt over een kleine aula, studieruimten en een OLC waar in rust aan het huiswerk kan worden gewerkt.

Kerstmis is een feest van hoop. Er waren de laatste twee weken nauwelijks corona- besmettingen op Helinium. Leerlingen dragen vrijwel allemaal trouw hun mondkapje of halen deze tussendoor snel uit hun zak of tas. Een proefinspectiebezoek op 8 december en gesprekken met leerlingen en ouders in klankborggroepen geven aan dat de school aantoonbaar stappen zet om haar onderwijs verder te verbeteren. Om meerdere redenen verwachten we veel van het jaar 2021!

Fijne dagen en jaarwisseling gewenst!

 

Met vriendelijke groet,

Hans Freitag

Rector a.i.