VERZUIMPROTOCOL
Schoolverzuim protocol gemeente Brielle Hellevoetsluis en Westvoorne 2021 def maart 2022 (003).pdf


ZIEKMELDING OF ABSENTIE
Via ELO SOMToday is het mogelijk uw zoon/dochter ziek te melden. U moet hiervoor inloggen op een laptop of op de app. Een ziekmelding kan voor 1 of meerdere dagen gedaan worden. Is uw kind meerdere dagen ziek, dan kunt u dit op 2 manieren aangeven:
- U meldt uw kind elke dag opnieuw ziek
- U meldt uw kind voor meerdere dagen ziek (begin- en einddatum).
Is een leerling niet ziekgemeld, dan wordt zijn afwezigheid als ongeoorloofd verzuim gezien.

Als een leerling gedurende de lesdag ziek wordt, dan meldt hij/zij zich bij de verzuimcoördinator in het Leerlingenloket.

HANDLEIDING SOMToday
Handleiding absentie melden


ANTI-PESTPROTOCOL
Anti-pestprotocol Helinium 2022-2023