COVID-19
Informatie

Basismaatregelen

De RIVM hygiënerichtlijnen zijn leidend. Dat betekent dat:

  • Handen meerdere keren per dag worden gewassen. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. 
  • Er worden geen handen geschud.
  • We hoesten en niezen in onze elleboog en we zitten niet aan ons gezicht.
  • Mondneusmasker zijn: verplicht voor iedereen bij verplaatsingen in de school. 


Bron- en contactonderzoek

Mogelijk neemt de GGD in het kader van een ‘bron- en contactonderzoek’ contact op met de (ouders) van klasgenoten en personeelsleden van de school van de besmette leerling. Indien de GGD op basis hiervan de betrokkenen adviseert zich te laten testen of in quarantaine te gaan, worden zij geacht dit advies op te volgen.


Preventieve maatregelen

  • Doe regelmatig een zelftest, deze worden wekelijks uitgedeeld op school
  • Ontsmet regelmatig de handen met desinfecterende gel.
  • Bij klachten blijf thuis en laat je testen bij de GGD, de zelftest is bij klachten niet betrouwbaar.

Bij een Covid besmetting blijf de leerling tot minimaal 1 week na de 1e ziektedag thuis en na tenminste 24 uur klachtenvrij te zijn mag de leerling weer naar school.


Zorgen over de gezondheid

Indien u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw kind(eren), andere huisgenoten of uzelf naar aanleiding van deze besmetting, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts voor advies.


Vragen

Indien u vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, kunt u het beste contact opnemen met de teamcoördinator van uw zoon/dochter.

DOWNLOAD:
Protocol_Onderwijs_tijdens_corona versie 20211202.pdf