Leerlingenraad


Helinium vindt het belangrijk dat er naar leerlingen wordt geluisterd. Om die reden is de leerlingenraad actief.

Alle leerlingen mogen zich hiervoor kandidaat stellen. De leerlingenraad houdt zich vooral bezig met zaken die betrekking hebben op leerlingen en dient als buffer tussen de leerlingen en de schoolleiding. Ideeën van de leerlingenraad worden zeer serieus genomen en zo mogelijk verwezenlijkt.

LeerlingklankbordgroepenPer afdeling gaan 2 vaste docenten onder het genot van een broodje en een drankje
In gesprek met maximaal 10 leerlingen. Deze lunchgesprekken vinden meerdere
keren per jaar plaats. Op een ontspannen manier wordt met leerlingen in gesprek
gegaan over hun ervaringen met doorgevoerd beleid. Tevens wordt aan de leerlingen
de gelegenheid geboden aandachtspunten en verbetersuggesties te delen. Van elk
overleg wordt een korte notitie gemaakt, die gedeeld wordt met de leerlingenraad en het managementteam