Ouders
graag gezien

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor onze Ouderraad!


Komend schooljaar stoppen enkele van onze OR-leden, omdat hun kinderen geslaagd zijn of de overstap maken naar een andere opleiding. Daarom hebben we plek voor 2 of 3 enthousiaste ouders, die graag wat meer betrokken willen zijn bij het reilen en zeilen van de school van hun kind(eren).

Wat doet de ouderraad?

- We denken – gevraagd en ongevraagd – mee met het management van Helinium;
- We zijn verantwoordelijk voor het schoolbreed verdelen van het budget van de ouderbijdrage;
- We helpen bij de diploma-uitreiking en andere schoolbrede bijeenkomsten en evenementen.

Vergaderen
We streven er naar van iedere afdeling binnen de school minimaal 1 ouder als vertegenwoordiger zitting te laten hebben in de OR, waarbij alle leerjaren natuurlijk van harte welkom zijn. Als OR vergaderen we 1x per 6 weken en per vergadering kost je dit max. 1,5 uur. Bij iedere vergadering is minimaal één lid van het managementteam van Helinium aanwezig.

Meer informatie

Heb je vragen? Je kunt ons bereiken via ouderraad@helinium.nl.
En natuurlijk ben je van harte welkom om bij wijze van kennismaking een vergadering bij te wonen. Laat het ons even weten via ouderrraad@helinium.nl, dan hoor je wanneer de eerstvolgende vergadering plaatsvindt.

Graag tot ziens!
Nadine Weeda-Wildgrube
Voorzitter ouderraad Helinium