De school kent een actieve ouderraad die onder andere het ouderfonds beheert. Vanuit dit ouderfonds worden bijdragen gegeven aan culturele activiteiten etc. Ook organiseert de ouderraad eenmaal per jaar een thema-avond waar zij ook verantwoording aflegt over activiteiten en bestedingen in het afgelopen jaar.

Elk jaar ondersteunt de ouderraad bij het organiseren van een aantal activiteiten (diploma-uitreiking met de feestelijke verzorging van een hapje en drankje en een bijdrage aan het fotojaarboek).

Op de eerste informatie-avond in de brugklas worden ouders van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen.

E-mail ouderraad